KSP KSP Sistem Fonksiyonları Yükleme İletişim Haberler Hakkımda

Karakter Fonksiyonları

Bu fonksiyonlar karakterler üzerinde işlemler yapılmasını sağlar.


 1. 					
  tam kar_harf_sayı(kar karakter)					
  
  

  Bir karakterin alfabetik veya rakam olup olmadığını belirler.

  Parametreler

  karakter :
  işlenecek karakter değeri

  Dönüş Değeri :

  0 (sıfır) yanlış değer. Diğer değerler doğru 2. 					
  tam kar_harfmi(kar karakter)					
  
  

  Bir karakterin alfabetik olup olmadığını belirler.

  Parametreler

  karakter :
  işlenecek karakter değeri

  Dönüş Değeri :

  0 (sıfır) yanlış değer. Diğer değerler doğru 3. 					
  tam kar_tab_spa(kar karakter)					
  
  

  Bir karakterin boşluk karakteri( '\t' , ' ' ) olup olmadığını belirler.

  Parametreler

  karakter :
  işlenecek karakter değeri

  Dönüş Değeri :

  0 (sıfır) yanlış değer. Diğer değerler doğru 4. 					
  tam kar_kontrol(kar karakter)					
  
  

  Bir karakterin kontrol karakteri olup olmadığını belirler. Kontrol karakterleri 0x00 (NUL) and 0x1f (US), ve 0x7f (DEL).

  ASCII karakter tablosuna bakılabilir.

  Parametreler

  karakter :
  işlenecek karakter değeri

  Dönüş Değeri :

  0 (sıfır) yanlış değer. Diğer değerler doğru 5. 					
  tam kar_on_b(kar karakter)					
  
  

  Bir karakterin ondalık sisteme ait bir rakam olup olmadığını belirler.

  Parametreler

  karakter :
  işlenecek karakter değeri

  Dönüş Değeri :

  0 (sıfır) yanlış değer. Diğer değerler doğru 6. 					
  tam kar_ona_b(kar karakter)					
  
  

  Bir karakterin onaltılık sisteme ait bir rakam olup olmadığını belirler.

  onaltılık basamaklar : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f A B C D E F	

  Parametreler

  karakter :
  işlenecek karakter değeri

  Dönüş Değeri :

  0 (sıfır) yanlış değer. Diğer değerler doğru 7. 					
  tam kar_grf(kar karakter)					
  
  

  Bir karakterin grafik olarak gösterilebilen bir karakter (boşluk -space hariç) olup olmadığını belirler.

  Parametreler

  karakter :
  işlenecek karakter değeri

  Dönüş Değeri :

  0 (sıfır) yanlış değer. Diğer değerler doğru 8. 					
  tam kar_küçükh(kar karakter)					
  
  

  Bir karakterin küçük harf olup olmadığını belirler.

   a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z	

  Parametreler

  karakter :
  işlenecek karakter değeri

  Dönüş Değeri :

  0 (sıfır) yanlış değer. Diğer değerler doğru 9. 					
  tam kar_büyükh(kar karakter)					
  
  

  Bir karakterin büyük harf olup olmadığını belirler.

  Parametreler

  karakter :
  işlenecek karakter değeri

  Dönüş Değeri :

  0 (sıfır) yanlış değer. Diğer değerler doğru 10. 					
  tam kar_baskı(kar karakter)					
  
  

  Bir karakterin yazılabilir bir karakter olup olmadığını belirler. (boşluk -space dahildir)

  Parametreler

  karakter :
  işlenecek karakter değeri

  Dönüş Değeri :

  0 (sıfır) yanlış değer. Diğer değerler doğru 11. 					
  tam kar_noktalama(kar karakter)					
  
  

  Bir karakterin noktalama işareti olup olmadığını belirler.

  Parametreler

  karakter :
  işlenecek karakter değeri

  Dönüş Değeri :

  0 (sıfır) yanlış değer. Diğer değerler doğru 12. 					
  kar kar_beyaz(kar karakter)					
  
  

  Bir karakterin beyaz-boşluk (white-space) olup olmadığını belirler.

  ' '	(0x20) space (SPC)
  '\t'	(0x09)	horizontal tab (TAB)
  '\n'	(0x0a)	newline (LF)
  '\v'	(0x0b)	vertical tab (VT)
  '\f'	(0x0c)	feed (FF)
  '\r'	(0x0d)	carriage return (CR) 

  Parametreler

  karakter :
  işlenecek karakter değeri

  Dönüş Değeri :

  0 (sıfır) yanlış değer. Diğer değerler doğru 13. 					
  kar kar_küçült(kar karakter)					
  
  

  Bir karakteri küçük harfe dönüştürür.

  Parametreler

  karakter :
  işlenecek karakter değeri

  Dönüş Değeri :

  Küçük karakteri döner 14. 					
  kar kar_büyült(kar karakter)					
  
  

  Bir karakteri büyük harfe dönüştürür.

  Parametreler

  karakter :
  işlenecek karakter değeri

  Dönüş Değeri :

  Büyük karakteri döner