KSP KSP Sistem Fonksiyonları Yükleme İletişim Haberler Hakkımda

Aritmetik İşlemciler

Matematikteki aritmetik işlemlercilerden farklı değildir. Fakat bazı aritmetik işlemcilere ek özellikler yüklenmiştir. Bunlar örneklerde gösterilecektir.

İşlemci Görevi
+ toplama
- çıkarma
* çarpma
/ bölme
% kalan
++ 1 arttırma
-- 1 eksiltme


Örnek :

// Önce işlem yapacağımız verilerimizi tanımlayalım.	

// Dikkat ederseniz sonucu depolayacağımız değişkenlere başlangıçta değer atamak zorunda değiliz. 
// Ama başlangıçta değer atamak iyi bir pratiktir.	

tam  sonuc;

tam  kalan;

tam64 sonuc_64;

onda sonuc_onda;

tam  değer1 = 550;

tam  değer2 = 100;

tam64 değer_64 = 10000;

tam  dizi[5];

onda maaş = 1400.00;// Dizi değerlerini işlemlerde kullanacaksak değer atamamız lazım. 

dizi[1] = 50;

dizi[3] = 20;

	

// Şimdi işlemlere başlayalım.

sonuc   = değer1  + dizi[1];

sonuc   = değer2  - dizi[3];

sonuc_64  = değer1  * değer2;

sonuc_64  = değer_64 / dizi[3];

sonuc_onda = maaş   + değer2;

kalan   = değer1  % değer2;

dizi[3]++; // dizi[3]'nin değerini 1 arttırır. Yani dizi[3] yeni değeri = 21.

değer2--;  // değer2'nin değerini 1 azaltır. Yani değer2 yeni değeri = 99.
Şimdi "+" işlemcisinin yeni bir kullanım şeklini görelim.

Bu kullanım "zincir" veritipi ile ilişkilidir ve sadece + işlemcisi için geçerlidir.

Ayrıca burada toplamanın her iki halide gösterilmiştir. Birincisinde toplam yeni bir değişkene atanmıştır. İkincisinde toplam var olan (örnekte mesaj_1) bir değişkene atanmıştır. Bu durumda var olan değişkendeki değer kaybolacak. İki değerin toplamından oluşan yeni değer depolanacaktır.

			
zincir mesaj_1 = "KSP'ye hoşgeldin.";
zincir mesaj_2 = "Öğrenmek çok kolay.";
zincir mesaj_sonuc;
			
mesaj_sonuc = mesaj_1 + mesaj_2;     // mesaj_sonuc = "KSP'ye hoşgeldin.Öğrenmek çok kolay."

mesaj_1   = mesaj_1 + mesaj_2;	 // mesaj_1 = "KSP'ye hoşgeldin.Öğrenmek çok kolay."