KSP KSP Sistem Fonksiyonları Yükleme İletişim Haberler Hakkımda

Değişken Nedir

Değişken, değeri değişebilir veri demektir. Asıl görevi bilgisayar hafızasında daha sonraki amaçlar için kullanılmak üzere "bilgiye hafıza üzerinde yer ayırmaktır". Değişkenler olmadan program boyunca bilgilerimizi saklayacak başka yer bulmamız zordur. Başka yöntemler denenebilir fakat pratik olmama ihtimali yüksektir.

Değişkenler isimler kullanılarak tanımlanır. Belirli kurallara uymak koşulu ile değişkeninize istediğiniz isimleri verebilirsiniz.İsim belirlemede dillerin değişik kuralları olabilir. O dilin kullanma kılavuzunu okuyarak bunu öğrenebilirsiniz.

KSP dilinde değişken isimleri "herhangi bir alfabetik karakter" veya "_" karakteri ile başlayabilir. Sonrasındaki karakterler rakamsal değerler içerebilir.

Örnek :

_deneme    	// geçerli 
			
sayaç 		// geçerli

verim234	// geçerli

12ffr		// X geçersiz , rakam ile başlıyor.

!12ffr		// X geçersiz , !( / , * , - , + , % , & , [ , ] , { , } , $ , # gibi) ile başlıyor.
			

Bir kere tanımlandıktan sonra hafızada değişken ile tanımladığımız verimizi programımızın herhangi bir yerinde tekrar tekrar kullanabiliriz.