KSP KSP Sistem Fonksiyonları Yükleme İletişim Haberler Hakkımda

Ekle

Bu ifade birden çok dosya ile çalışma imkanı sağlar. Uzun bir programı tek bir dosyaya sığdırmak kodun yönetilebilirliğini kısıtlayabilir. Ekle ifadesi, programı ayrı ayrı dosyalara bölerek daha iyi bir yönetim sağlar.

Ayarlarınızın, değişkenlerinizin ve fonksiyonklarınızın kullanılmadan önce tanımlanması gerekir. Bu yüzden ekle ifadesini kullanırken bu sıraya dikkat ederek eklemeniz gerekmektedir. Aksi halde değişkeniniz, sınıfınız veya fonksiyonunuz tanımlanmamış görünebilir.

Örnek :

Giriş.ksp

			
sınıf Giriş_Sayfam
{
	zincir head;
	zincir body;
	
	boş Kur();
	boş Sayfa_Yaz();
	
}

boş Giriş_Sayfam::Kur()
{
	head = "
			<head> 
				<style> 
					body {background-color: green;}
					h1   {color: blue;}
					p    {color: red;} 
					div  {background-color: white;}
				</style>
			</head>";

	body = "<body> <div> Hoşgeldiniz </div>  </body>";
}


boş Giriş_Sayfam::Sayfa_Yaz()
{
   YAZ head + body;
}			

			

ana_program.ksp

// Kodun ne kadar kısaldığına dikkat edin	
ekle "C:/KSP_32bit/Projeler/Projem/Giriş.ksp";      // Bu satır gerekli. Yoksa Giriş_Sayfam sınıfı bulunamaz.

Giriş_Sayfam giriş;

giriş.Kur();
giriş.Sayfa_Yaz();