KSP KSP Sistem Fonksiyonları Yükleme İletişim Haberler Hakkımda

TERMİNOLOJİ

Yazım ve kullanım özelliklerine gitmeden önce hangi terimlerin ne anlama geldiğini belirtmek faydalı olacaktır.

ayraç :

Belli yapıları birbirinden ayıran karakterdir. Örneğin fonksiyon parametrelerini.

 , Virgül

operatör :

İşlem yapabilme kapasitesine sahip karakterlerdir.

*  Çarpım

/  Bölüm

-  Çıkarma 
 
+  Toplama 
 
<  Küçüktür 
 
<= Küçük veya eşit 

>  Büyüktür 

>= Büyük veya eşit 
 
%  Kalan
 
!  Değil 
 
== Eşittir 
 
!= Eşit değildir 
 
&& Mantıksal ve 
 
|| Mantıksal veya 

ifade :

KSP dilinin anahtar kelimelerinin ve operatörlerinin kullanılma kalıplarına ifade diyeceğiz.

			
çık 
ekle "hangi_klasör" 
devam 
eğer (değer)... 
yoksa (değer)...
oldukça (değer)
			

kod :

KSP dili için değerlendirilebilecek en temel yapıyı tanımlamak için kullanılır.

Örneğin

 çık 

ifadesi bir kod parçası değilken

 çık; 

ifadesi bir kod parçasıdır çünkü ';' karakteri sayesinde KSP dili komutun nerede bittiğini anlayacaktır ve ifadeyi değerlendirilebilir bir yapı olarak anlayabilecektir.

blok :

 { ....kodlar } 

şeklinde { } karakterleri arasında birden çok kodu içeren yapıyı anlatır....Sitedeki bundan sonraki anlatımlarda bu terimler kullanılacaktır.