KSP KSP Sistem Fonksiyonları Yükleme İletişim Haberler Hakkımda

Bak

Eğer ifadesine ek olarak daha derli toplu ve okunması kolay bir seçim mekanizması kullanılabilir.

zincir deneme = "abcd";

bak(deneme)
{
  durum ("abc") : 
		 YAZ "abc : !!"; 
		 çık ;				
	
  durum ("xyz") : 
		 YAZ "xyz : !!"; 
		 çık ;
	
  durum ("abcd") : 
		 YAZ "abcd : ok"; 
		 çık ;
	
  varsayılan : 
		 YAZ " Varsayılan kodu:"; 
		 çık ;
}

YAZ "Bak sonrası kod ......";			
			

Bak ifadesi ile basit veri yapıları yani "sayısal , zincir, karakter gibi temel veri yapıları" karşılaştırılıp ona göre karar mekanizmaları kurulabilir.