KSP KSP Sistem Fonksiyonları Yükleme İletişim Haberler Hakkımda

Tekrarlama

İstediğimiz bir ifadenin tekrarlanmasını sağlar.

Örnek :


tam x = 10;

oldukça (x >= 0)
{
	YAZ x;
	x--;
}

Bu döngü şu şekilde çalışır. Her defasında parantez içindeki ifade kontrol edilir. Doğru ise tekrarlama koduna devam edilir. Yanlış ise tekrarlama kodundan çıkılır , program geri kalan kodlar ile çalışmasına devam eder.

Burada oldukça anahtar kelimesinin kullanılmasının sebebi parantez içindeki şartın geçerli olması durumunda kod bloğunun tekrar edeceğinin vurgulanmasıdır.

Örnekte parantez içindeki şart x değerinin 0 a eşit veya büyük olmasıdır. Bu şart geçerli oldukça blok içi kod çalışacak, şart geçerliliğini kaybettiğinde kod bloku atlanacak ve tekrar sonrası koda gidilecektir.

Parantez içi şartın geçerliliğini anlamak için yine 0 (yanlış) veya 0 dan farklı bir değer (doğru) dönecek bir ifade gereklidir. Bunun için herhangi bir sayısal bir değer veya mantıksal operatörler kullanılabilir.


oldukça (x >= 0)
{
	......  //Blok şeklinde kod için
}

...... // tekrar sonrası kod
//veya oldukça (x >= 0)
	......  //Tek satır kod için
	
	
...... // tekrar sonrası kod

Tekrarlamadan çıkmak -- çık ifadesi

Bazı durumlarda tekrarlamanın sona ermesini beklemeden çıkmamız gerekir.

Örnek :


tam x = 10;

oldukça (1)
{
 eğer(x == 0)
  çık;  // İşimize gelen bir durum değil. Çıkıyoruz.
	
 YAZ 1/x;
  x--;
}

Örnekte önce sonsuz bir döngü oluşturduk. Bu döngü ancak x değeri 0 a eşit olursa çıkılacak şekilde ayarlandı. Çünkü bir sayının matematiksel olarak 0 a bölünmesi tanımsızdır. Bunu istemediğimizden her tekrarda x in değerini kontrol ediyoruz. Eğer değeri 0 a eşit olursa "çık" ifadesi ile döngüden çıkacağız ve programımızın hata yapmasını engelleyeceğiz.

Burada önemli olan nokta eğer örneğin iki(veya daha fazla) tekrar döngüsü içiçe ise çık ifadesi hangi döngüye ait ise o döngüden çıkılır.

Devam ifadesi

Bazen tekrarlama kodundan çıkmak değilde, sadece belirli koşulu atlayarak devam etmek isteyebiliriz. Yukarıdaki örnek sonsuz tekrarlamaya ayarlanmasına rağmen çık komutu ile tekrarlama sona erdirilmişti.

Örnek :


tam x = 10;

oldukça (1)
{
 eğer(x == 0)
  devam;  // Yokmuş gibi yapıyoruz. Atlayarak devam ediyoruz. Sonsuza kadar
	
 YAZ 1/x;
  x--;
}

Burada yukarıdaki örnekten farklı olarak x'in değeri 0 olduğunda devamdan sonraki kodu atlayacak, böylece bölme hatası yapmadan döngü sonsuz bir şekilde devam edecektir.