KSP KSP Sistem Fonksiyonları Yükleme İletişim Haberler Hakkımda

Veri Tanımlama

Artık değişkenleri ve veri tiplerini gördüğümüze göre veri tanımlamanın nasıl olduğuna geçebiliriz. Buraya kadar ve burada anlatılanların çoğu birçok dil için ortaktır. Veri tiplerinde ve değişken adlarını belirlemede farklılıklar olsa da mantık aynıdır : "Değişken tanımlayın ve bir yerlerde bu değişkeninize değer atayıp programınızın değişik yerlerinde kullanın."

Örnekler


tam  sayaç;		
			
tam64 dünya_nüfusu;	
			
itam  molekül;
			
itam64 yıldızlar;
			
kar  baş_harf;
			
zincir mesaj;

ikili dogrumu;

onda  banka_hesabım;
			
			

Yukarıdaki örnekler değişkenlere değer atanmadan yapılan tanımlamalarla ilgilidir.

Aşağıdaki tanımlamalar değişkenlere değer atanarak yapılmıştır.

			  
tam  sayaç = 0;		
			
tam64 dünya_nüfusu = 7000000000;	
			
itam  molekül = 1115000;
			
itam64 yıldızlar = 9223372036854775807;
			
kar  baş_harf = 'K';
			
zincir mesaj = "Programım çalıştı...";

ikili dogrumu = 1;			 // 0 (yanlış) veya 1 (doğru) değeri yeterlidir.

onda  banka_hesabım = 155000.75;