KSP KSP Sistem Fonksiyonları Yükleme İletişim Haberler Hakkımda

Veri Tipleri

Veri tipleri değişkenleriniz için hafızada ne kadar yer ayrılacağını belirtir. Programınızda bilgilerinizi saklamak için gereken yer miktarı her bilgi için aynı olmayabilir. Örneğin bir karakter verisi için bir baytlık(8 bit) yer gerekirken, yüksek sayısal değerleri saklamak için daha fazla alan gerekebilir. (Örn: 2147483640 değerini saklamak için minimum 32 bit)

KSP için temel veri tipleri

Veri Tipi Alabileceği Değerler
kar ( –128 ) --- ( 127 ) ( ASCII tablosundan hangi karakterin hangi sayıya karşılık geldiğine bakılabilir)
zincir Sistemin maksimum izin verdiği değer
tam ( –2.147.483.648 ) --- ( 2.147.483.647 )
tam64 ( –9.223.372.036.854.775.808 ) --- ( 9.223.372.036.854.775.807 )
itam ( 0 ) --- ( 4.294.967.295 )
itam64 ( 0 ) --- ( 18.446.744.073.709.551.615 )
onda 1.7E +/- 308 ( 15 basamak )
ikili 0 (yanlış) veya 1 (doğru)

KSP için özellikli veri tipleri

Bu veri tipleri sistem fonksiyonlarının rahatlıkla kullanılabilmesi için tasarlanmıştır. Programlama esnasında veri yapısı programcıya görünür değildir (yani içeriği programcı tarafından değiştirilemez). Bu veri tiplerinin kullanımı daha sonra Sistem Fonksiyonları bölümünde anlatılacaktır.

Veri Tipi
apr_dosya
apr_dos_bilgi
apr_zaman
apr_soket
apr_soket_adr
apr_xml_ayrıştır
apr_xml_elem
apr_xml_döküman
apr_xml_özell

apr_dos_bilgi

Veri tiplerinden apr_dos_bilgi özellik arzeder. Bu veri tipi alt bilgilere sahiptir ve bu bilgilere şu şekilde ulaşılır.

Aşağıda desteklenen alt verileri direkt veya değişkenlerde depolayıp değerlerini kullanabilirsiniz.

apr_dos_bilgi benim_dosyam; // şeklinde değişkenimiz olduğunu varsayalım.
			
benim_dosyam.geçerli   // tam veri tipinde

benim_dosyam.dos_izin  // tam veri tipinde

benim_dosyam.dos_tipi  // enumeratör veri tipinde. ***Şu an desteklenmiyor

benim_dosyam.kullanıcı // apr_uid_t veri tipinde. ***Şu an desteklenmiyor

benim_dosyam.grup	  // apr_gid_t veri tipinde. ***Şu an desteklenmiyor

benim_dosyam.nod	 // apr_ino_t veri tipinde. ***Şu an desteklenmiyor

benim_dosyam.cihaz     // itam veri tipinde

benim_dosyam.bağ	// tam veri tipinde

benim_dosyam.boyut	// tam veri tipinde. Dosya boyutu

benim_dosyam.cboyut    // tam veri tipinde. Dosyanın depolamada kapladığı yer.

benim_dosyam.gzaman	// tam64 veri tipinde

benim_dosyam.dzaman	// tam64 veri tipinde

benim_dosyam.ozaman	// tam64 veri tipinde

benim_dosyam.dos_adı	// zincir veri tipinde. Dosya yolu ile beraber

benim_dosyam.adı	// zincir veri tipinde. Sadece dosya adı

			

apr_zaman

Bu veri tipi de alt bilgilere sahiptir ve nasıl kullanılacağı aşağıdaki gibidir.

Daha ileri açıklama Zaman fonksiyonları sayfasında mevcuttur.

 

Üye		Tip		Anlamı				Aralık

san		tam		Saniyeler			0-60*
dakika		tam		Dakikalar			0-59
saat		tam		Geceyarısından itibaren saat	0-23
ay_gün		tam		Ayın günü			1-31
ay		tam		Ocak'tan itibaren aylar		0-11
yıl		tam		1900 yılından itibaren yıllar	
gün		tam		Pazar'dan itibaren günler	0-6
yıl_günü	tam		1 Ocak'tan itibaren günler	0-365
yaz_saat	tam		Yaz saati bayrağı
	

// Bu verilere şu şekilde ulaşılabilir. Örneğin yazdırmak istersek

YAZ zaman_sınıfı.san;
YAZ zaman_sınıfı.ay_gün;
YAZ zaman_sınıfı.yıl_günü;